Producten

Wilt u uw innovatieve productidee op de markt brengen?

GGW adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en burgers over gebiedsontwikkeling en verduurzamen van bestaande bouw. GGW is expert op het gebied van de nieuwste technieken en methoden. Wij adviseren onder meer over projectontwikkeling, erkende techische oplossingen (ETO) voor de bouw, wet- en regelgeving, subsidies, en partners. Wij leggen contacten met onderwijs, financiers en bouwers. Met onze multidisciplinaire aanpak ondersteunen we onze klanten bij het maken van de energietransitie.

Plan

Productkans

GGW bekijkt altijd of het beter kan en zoekt continu naar nieuwe technologieën en toepassingen. Samen met onze partners houden we de markt en technische ontwikkelingen in de gaten en evalueren we mogelijke toepassingen van nieuwe technieken en producten, zoals infraroodverwarming en nieuwe vormen van energieopwekking en -opslag.

Concept

Productconcept

GGW faciliteert en stimuleert het uitwerken van kansrijke innovatieve initiatieven. Waar nodig bemiddelen we tussen ondernemers, fabrikanten, kennisinstituten en financiers of stimuleren op andere wijze de totstandkoming van concrete productideeën.

Ontwerp

Duurzaam ontwerp

Samen met ons netwerk ontwerpen wij producten die duurzaam zijn, kwalitatief aan de hoogste eisen voldoen én efficiënt te produceren/verwerken/recyclen zijn. Zo ontwikkelden wij een muurconstructie die pre-fab te fabriceren is, snel en eenvoudig is te plaatsen en vele malen beter isoleert dan met traditionele bouwmaterialen mogelijk is.

Realisatie

Product

GGW helpt bij het industrialiseren en vermarkten van producten. Wij ondersteunen alle facetten die nodig zijn voor het maken van de vertaalslag van ontwerp naar commercieel product. Zo zorgen wij voor producten die daadwerkelijk gekocht, verwerkt of geïnstalleerd en gebruikt worden. Waar nodig, investeren wij zelf in productiecapaciteit.

Gebruik

Gebruiksgemak

Wij stimuleren onze partners producten te leveren die gegarandeerd minimaal 25 jaar probleemloos gebruikt kunnen worden. Wij streven naar een maximaal gebruiksgemak, waarbij eventuele vervanging snel en bij voorkeur zonder extra kosten moet geschieden. Wij stimuleren fabrikanten een vaste prijs te hanteren voor de gehele levensduur.

Onderhoud

Onderhoudsreductie

Producten die wij aanbieden en zelf gebruiken moeten minimaal onderhoud vereisen en na de gebruiksperiode op een nette manier kunnen worden gerecycled. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: weinig inspanning en ergernis en minimale Total Cost of Ownership.

Bent u leverancier van hoogwaardige, duurzame, energiezuinige producten?