Partners

Samen ontwikkelen zonder eilandjes

Gewoon Gezond Wonen stimuleert duurzame woningbouw door het leggen van relaties tussen betrokken partijen. Samen ontwikkelen we concrete duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten. Wij beheersen de nieuwste bouwtechnieken en –inzichten en brengen deze samen met gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars in de praktijk. Zo creëren we duurzame woonomgevingen, die niet alleen tegen minimale milieubelasting bijdragen aan een beter leefklimaat, maar die bovendien bijdragen aan het onderwijs, de lokale economie en maatschappij.

Slim combineren van nieuwe technieken biedt ongekende mogelijkheden, maar die kunnen we alleen benutten als alle betrokken partijen samenwerken. Gewoon Gezond Wonen faciliteert en initieert de afstemming. Alle sectoren werken samen, want alleen een geïntegreerde oplossing werkt: ontwikkelen en implementeren van nieuwe bouwtechnieken vereist gericht onderzoek, nieuwe bouwmethoden, andere manieren om bouwers en installateurs op te leiden en soms ook aanpassing van wettelijke eisen en berekeningsmethoden.

GGW brengt politiek, onderwijs, bouw en industrie bij elkaar en werken samen aan betere methoden en technieken, producten,  onderzoek, opleidingen, re-integratie, financieringsvormen en wet-en regelgeving voor de bouw. Meer weten of aanmelden voor één van onze werkgroepen?