Organisatie

Duurzame structuur

GGW Consortium

Het Gewoon Gezond Wonen consortium organiseert samenwerking op het gebied van …

… realisatie van energieneutrale of energiepositieve nieuwbouw;
… verduurzaming van bestaande bouw;
… ondersteuning en toepassing van innovatieve bouwmethodes en producten;
… advisering over vermogensbeheer en vastgoedbeleggingen;
… adviseren over energie service financieringen (ESF);
… overdragen van kennis en praktijkervaring aan de bouwbranche en opleidingscentra;
… advisering over energiebesparende producten en toepassingen aan overheden, bedrijven en particulieren.

GGW Faciliteiten

Gewoon Gezond Wonen Faciliteiten biedt praktische ondersteuning aan belanghebbenden met betrekking tot …

… het aanpakken van projecten;
… ontwikkelen en uitwisselen van product- en bouwkennis;
… praktisch toepasbaar maken van technologie;
… implementatie van nieuwe producten en processen;
… ontwikkelen van lesmateriaal en praktijkcases;
… opleiden van vakmensen, al dan niet met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

GGW Sustainable Equity Fund

Het Gewoon Gezond Wonen Sustainable Equity Fund houdt zich bezig met…

… ontwikkelen van duurzame financieringsvormen;
… fondsenwerving (pensioenfondsen, particulieren, family offices, internationale fondsen);
… beheren van een eigen revolverend fonds voor aankoop van duurzame ontwikkelprojecten.

GGW Real Estate

Gewoon Gewond Wonen Real Estate houdt zich bezig met…

… Beheer van door GGW ontwikkeld of aangekocht en verduurzaamd vastgoed;
… Onderhoud.

GGW Prefab

Gewoon Gezond Wonen Prefab houdt zich bezig met…

… Ontwikkelen van prefab concepten en producten;
… Klantspecifiek maken van ontwerpen;
… Fabriceren van prefab gevel-, vloer- en dakelementen.

GGW Bouw

Gewoon Gezond Wonen bouw ontwikkelt en begeleidt…

… energieneutrale of energiepositieve nieuwbouw;
… duurzame renovatie van bestaand  bouw;
… duurzame utiliteitsbouw en kantoren.