Opleiden

Behoefte aan meer informatie over onze onderwijsaanpak?

Het onderwijs speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën en bij het opleiden van vakmensen die deze technologieën praktisch kunnen toepassen en installeren. GGW bemiddelt actief tussen universiteiten, vakscholen, bedrijfsleven en gemeenten. We stimuleren de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Zo versnellen we de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe technologie en maken deze praktisch toepasbaar. Bovendien leveren we graag een bijdrage aan vakscholen, die vaak nauwelijks op de hoogte zijn van nieuwe mogelijkheden en leerlingen opleiden tot traditioneel monteur.

Plan

Kennisontwikkeling

GGW lobbiet actief voor het opnemen van nieuwe technologie in onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Door lesprogramma’s te ontwikkelen en afstudeertrajecten en promoties te begeleiden, helpen we universiteiten en bedrijfsleven duurzame technologische kennis en duurzame producten te ontwikkelen. Ook leggen we contacten tussen bedrijfsleven en vakscholen, teneinde duurzame technologie op te nemen in het lesaanbod.

Concept

Onderwijsimpuls

Samen met gemeentes zoeken we naar mogelijkheden om op basis van duurzame bouwmethoden en technieken oplossingen te zoeken voor sociale en economische vraagstukken. Duurzaam bouwen maakt nieuwe concepten mogelijk om de lokale economie te stimuleren, mensen met een achterstand nieuwe kansen te bieden en het lokale onderwijs een impuls te geven.

Ontwerp

Lesprogramma’s

GGW ontwerpt lesprogramma’s met en voor opleiders en bedrijfsleven. Dit omvat de inhoud van het programma, inclusief de ontwikkeling van lesmateriaal en oefenstof, beschikbaarstelling van machines en gereedschappen en opleiding van trainers. Met leraren en leerlingen op de werkvloer dragen we op een gezonde manier bij aan de maatschappij, de behoefte aan meer geschoold personeel voor de bouw en een betere kwaliteit van het onderwijs.

Realisatie

Om- en bijscholing

Samen met universiteiten en bedrijfsleven, initieren we projecten voor kansrijke technologieen. Wij brengen partijen met elkaar in contact en stimuleren ze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Samen met gemeentes, uitzendbureaus en vakscholen, scholen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om tot duurzaam vakman. Hetzelfde doen we met jongeren die niet mee komen in het normale schooltraject en nieuwkomers.

Gebruik

Stagebemiddeling

GGW biedt de mogelijkheid nieuwe mogelijkheden in de praktijk te testen. Ook bemiddelt GGW bij het vinden van stage-, afstudeer- en promotieplaatsen voor studenten. Zo faciliteert GGW het opdoen van ervaring met nieuwe techieken en methoden en deelt deze actief met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Terugkoppeling van praktijkresultaten legt de basis voor het snel volwassen worden van nieuwe technologieeen en een snelle leercurve van betrokkenen.

Onderhoud

Kennisdeling

Onderzoek en onderwijs beperkt zich niet alleen tot nieuwe bouwwijzen en -technieken, maar omvat ook andere onderhoudsmethoden, financieringsvormen, serviceconcepten en andere relevante onderzoeksitems. Kennis is bovendien continu in ontwikkeling en ook nieuwe technologieën en methoden verouderen snel. Uiteindelijk draait het erom te blijven leren. GGW wil met haar onderwijsbenadering een continue impuls blijven geven aan de verduurzaming van de bouw.

Nieuwsgierig naar onze onderwijsaanpak?