Ontwikkelen

Interesse in een mix van sociale huurwoningen, middensegment huur en koopwoningen?

GGW ontwikkelt nieuwbouw en verduurzaamt bestaande bouw. Graag nemen wij het voortouw bij het onwikkelen van volledig duurzame oplossingen tegen een minimale Total Cost of Ownership. Dit doen we in opdracht en op eigen kracht. GGW voert projecten uit voor gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Wij ondersteunen van eerste idee tot en met realisatie en beheer. We leveren onder meer hands on begeleiding bij planvorming, subsidieaanvragen, financieringen, ontwerp, handhaving, oplevering en onderhoud.

Plan

Gebiedsontwikkeling

GGW plant de volledige gebiedsontwikkeling vanaf het innemen van grondposities tot en met oplevering en gebruik. Wij hebben uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van bouwprojecten. Hierbij kijken we niet alleen naar lay-out, gebruikte technieken en planningen, maar ook naar de sociale functie, onderlinge samenwerking, bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Concept

Bouwconcepten

GGW ontwikkelt zelf concrete bouwconcepten voor specificieke doelgroepen en situaties. Zo ontwikkelen we nieuwe vormen van nieuwbouw voor het middensegment, maar ook vitaliteitswoningen voor gezinnen en vijftig-plussers. Ook ontwikkelen we maatwerkoplossingen voor het verduurzamen van bestaande bouw.

Ontwerp

Maatwerkoplossingen

Samen met ons netwerk van projectontwikkelaars, architecten, leveranciers en andere betrokkenen, ontwerpen we concrete maatwerkoplossingen. We verzorgen de gebiedsinrichting, bouwtekeningen en -bestekken, 3D-modellen, berekeningen en alles wat nodig is om te kunnen besluiten en bouwen. Uiteraard zijn onze ontwerpen duurzaam en houden we rekening met de eisen en wensen van alle betrokkenen.

Realisatie

Woningontwerp

GGW ontwikkelt zelf woningen die zich kenmerken door een niet te vochtige en niet te droge lucht, materialen die geen koude afgeven en voldoende frisse lucht. Hiervoor benutten we oa. verbeterde muurconstructies, ventilatietechieken en infrarood verwarming. GGW integreert de technische ontwikkeling naadloos met de planologische inpassing, vergunningsverlening en bouwvoorbereiding, waardoor de doorlooptijd met maanden wordt verkort.

Gebruik

Omgevingsintegratie

Bij al onze ontwerpen staan de behoeften van gebruikers centraal. Deze gaan over de woonruimte zelf, maar ook over de manier waarop deze is geïntegreerd in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan medische faciliteiten, recreatie, sociale voorzieningen, duurzame energieopwekking en andere elementen die wonen leefbaar maken.

Onderhoud

Onderhoudsservices

Met de huidige technologie is het mogelijk vrijwel onderhoudsvrij te ontwerpen. Daar waar toch onderhoud nodig is, bedenken we praktisch oplossingen, zoals gemakkelijk te repareren of te vervangen installaties en componenten. En we ontwikkelen slimme services, zoals een energieabonnement, waarbij het vervangen van elektrische apparatuur en lampen inbegrepen is.

Heeft u concrete ondersteuning nodig bij het realiseren van uw nieuwbouwproject of verduurzamen van bestaande bouw?