Wonen in je eigen bos

Een houten huis is in Nederland een bezienswaardigheid. Baksteen en beton zijn er sinds eeuwen de dominante bouwmaterialen. Hout wordt echter herontdekt als bouwmateriaal. De mogelijkheden van hout zijn groter dan ooit. Want dankzij de aandacht voor natuur en milieu zijn er talloze innovaties in de verwerking van hout en in (hout)bouwtechnieken. Met de aanplant van nieuw bos kunnen we de natuur versterken, en telkens hout oogsten voor de bouw. Wonen in je eigen bos, wordt dat de toekomst?

Crisis op de woningmarkt

Wonen in een houten huis is voor veel mensen een droom. Zeker in een land waar te weinig huizen zijn om iedereen een passende woning te bieden. Er is een permanente crisis op de woningmarkt omdat de productie van nieuwe huizen al decennia achterblijft. Dat komt door steeds nieuwe hindernissen die voortdurend de groei blokkeren van het aantal traditioneel gebouwde woningen. We gingen sinds 2008 van economische crisis naar klimaatcrisis en zitten nu in de stikstofcrisis. Het aantal woningzoekenden nam en neemt ondertussen wel snel toe. De schaarste op de woningmarkt drijft de prijzen op en de overheid weet niet beter dan verdelingsregels te bedenken. Wonen is mede daardoor of duur of onbereikbaar voor steeds meer mensen. En het wordt ook nog eens duurder door aangekondigde maatregelen uit het Klimaatakkoord. Warmtepompen, zonnepanelen, isolatie, ander glas enzovoort. Als je al een huis kunt kopen of huren, weet je niet wat je de komende jaren aan extra kosten krijgt voorgeschoteld. Is er een ander perspectief?

Gewoon Gezond Wonen

Nederland is een aantrekkelijk land waar mensen graag wonen, werken en recreeren.

Om het succes van het land en het levensgeluk van de miljoenen mensen die er verblijven in balans te houden, is een doorbraak in de bouwketen noodzakelijk. Alleen zo kunnen we gaan voorzien in de woonbehoefte: een thuis voor iedereen. Een plek hebben waar je je prettig en veilig voelt, is voor iedereen immers een basisvoorwaarde.

De woningvoorraad van de toekomst zal bovendien moeten voldoen aan bestaande en nieuwe eisen voor duurzaamheid en gezondheid van mensen.

De uitdaging om een doorbraak in het bouwen en aanpassen van woningen te realiseren is opgepakt door een groep ondernemers. Onder de noemer Gewoon Gezond Wonen willen en kunnen zij met kennis, producten en systemen bijdragen aan oplossingen voor nieuwbouw en voor de bestaande gebouwde omgeving.

Een bijdrage die hout snijdt

Het consortium Gewoon Gezond Wonen zet in op houtbouw. Bouwen in hout is de sleutel om vraagstukken in samenhang aan te pakken op het gebied van wonen, gezondheid en klimaat en energie. Door nieuwe technieken is industriele productie van betaalbare houten woningen mogelijk. Van ontwerp tot en met beheer en onderhoud is samenwerking met (toekomstige) bewoners een uitgangspunt.

Er is voor de woningproductie voldoende hout beschikbaar in ons omringende bosrijke landen, en later in eigen land, om blijvend in nieuw bio-based bouwmateriaal te voorzien. Hoogwaardig gebruik van hout, zoals in woningbouw, levert in combinatie met de aanplant van bos, een grote bijdrage aan CO2 reductie. De natuurlijke eigenschappen van hout zorgen ook voor een prettig en gezond woonklimaat in huis. In combinatie met een andere methode voor het verwarmen van de bewoners, en energie uit zonnepanelen, kunnen aardgasvrije wijken worden gebouwd. De technieken kunnen trouwens ook voor bestaande woningen een alternatief bieden voor aardgas en voor de warmtepomp of warmtenetten.

Het consortium Gewoon Gezond Wonen streeft naar 20 procent marktaandeel. Dat betekent op termijn een productie van tussen 10.000 en 20.000 houten huizen.