Team

Het team van GGW Consortium bestaat uit doorgewinterde professionals. Het core team en het team van adviseurs vertegenwoordigen alle disciplines die zich binnen de bouw voordoen, van projectontwikkelaar tot bouwbedrijf en van financieel adviseur tot aan architect en constructeur.

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels

Collegiaal bestuurslid l Expert in bouwnormen en –methoden l Kennis van milieu- en duurzame technieken l Aanspreekpunt voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere belanghebbenden

Door mijn jarenlange ervaring in milieu en bouw en ontwikkeling van normen en meetmethoden voor de bouw en bouwproducten – waarbij ik nog steeds betrokken ben – heb ik een passie ontwikkeld voor nieuwe, duurzame producten en technieken. De huidige markt en de energietransitie zie ik als een enorme uitdaging: per dag zijn er 1000 duurzame all-electric woningen nodig! Met het aansturen van de interne GGW processen en het onderhouden van contacten met leveranciers, klanten, opdrachtgevers, ontwikkelaars en gemeenten draag ik graag een steentje – of twee – bij aan de versnelling van de transitie naar duurzame bouwtechnieken en -methoden. Nieuwe bouwmethoden komen niet vanzelf van de grond: ‘bouwen is mensenwerk’.
Jeroen is aanspreekpunt voor producten en adviseren. Stuur een e-mail

Rik van Oorschot

Rik van Oorschot

Ervaren directeur l Projectontwikkeling en bouw l Bouwkundige en bouwfysicus l Netwerk en ervaring in bouw en overheid l Board of directors International Institute For Humanisation (IIFH)

Innovatie en duurzaamheid spelen al jaren een hoofdrol in mijn werkzame leven. Als bouwkundige en bouwfysicus heb ik mij van jongs af aan bezig gehouden met het ontwikkelen van projecten en bouwen en verduurzamen van woningen. Na de verkoop van mijn bouwbedrijf ben ik door diverse overheden gevraagd mee te denken in denktanks over het verduurzamen van de bouw. Daarbij kwam een aantal systeemfouten in de bouwketen naar voren – onder meer op het gebied van materialen en financiering – die op dat moment nog niet opgelost konden worden. Inmiddels is dat wel het geval: GGW biedt structurele oplossingen om de bouwketen te innoveren. Uiteraard kan GGW dat niet alleen: ‘Samen innoveren we de bouwketen!’
Rik is aanspreekpunt voor financieren, ontwikkelen en bouwen. Stuur een e-mail

Martin La Croix

Martin La Croix

Chief Financial Officer (CFO) l Financieel beheer l Ontwikkeling van financieringsvormen l Contacten met banken en investeerders l Aanspreekpunt voor juridische aspecten

Als registeraccountant en ervaren leidinggevende in het nationale en internationale bedrijfsleven heb ik mogen werken bij veelal snelgroeiende ondernemingen. Bij een van de concerns waar ik werkzaam was, heeft een bevlogen president-directeur mij al zeer vroeg doordrongen van de absolute noodzaak van duurzaam ondernemen. Na deze vroege besmetting, ben ik – gelukkig – niet meer van het ‘duurzaamheidsvirus’ afgekomen. Bij GGW ben ik financieel bestuurder en beheer ik de financieel-organisatorische processen. Met mijn contacten met financiële partijen zoals banken, institutionele en professionele beleggers schep ik de basis voor duurzame projecten. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor juridische zaken.Duurzaam bouwen vereist meer dan goede intenties; ‘duurzaam wonen vereist een stevig fundament’.
Martin is aanspreekpunt voor financieren en ontwikkelen. Stuur een e-mail

Onno-Hans Noteboom

Onno-Hans Noteboom

Directeur Faciliteiten l Levenslang leren l Management van complexe programma’s en projecten l Uitvoeren, verbeteren én blijvend vernieuwen en innoveren l Samen kennis ontwikkelen en vakmensen opleiden

Mijn hele leven ben ik al bezig met het doorgronden van complexe vraagstukken en het ontwikkelen van menselijk potentieel, zowel in het hoger onderwijs als in de industrie, telecom, infrastructuur, defensie, openbaar vervoer en bouw. De rode draad betreft altijd ‘running the business, verbeteren, veranderen en blijvend vernieuwen en innoveren’. Dit vereist een lerende organisatie en een dynamische balans tussen technologische- en sociale innovatie en het combineren van ‘wat we al weten’ met praktijkleren. Samen met overheid en politiek, gemeenten, woningbouwcorporaties, vastgoed projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen en samenwerkende particulieren zoek ik naar mogelijkheden om blijvend te innoveren en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Zo’n dynamische balans ontstaat niet vanzelf: ‘innovatie kun je organiseren’.
Onno-Hans is aanspreekpunt voor opleiden. Stuur een e-mail

John Scholtz

John Scholtz

Directeur GGW Faciliteiten l Bedrijfskundige l Verbinder van kennisgebieden l Ontwikkelaar van sociaal kapitaal l Integrale ontwikkelaanpak

De bouwketen integraal innoveren, daar zet ik mij graag voor in. De bebouwde omgeving is voor 30% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Ik vind het een uitdaging om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de reductie daarvan. Dit kan door slimme oplossingen – zoals prefab bouwen – te combineren met nieuwe producten en kennis, nieuwe financieringsvormen en nieuwe manieren van opleiden van vakmensen. Zo’n integrale aanpak maakt versnelling van duurzaam bouwen mogelijk. Als bedrijfskundige heb ik uitgebreide ervaring met project-, programma- en interim-management bij bedrijfsleven, verzekeraars, gemeenten en provincies. Sinds 2012 pas ik mijn kennis en ervaring toe in bedrijven en projecten, die zich met duurzaamheid bezig houden.  De puzzelstukjes zijn al bekend, maar moeten wel in elkaar gezet worden; ‘de keten is zo sterk als de zwakste schakel’.
John is aanspreekpunt voor adviseren en opleiden. Stuur een e-mail