Adviseren

Wilt u advies over energiepositieve gebiedsontwikkeling?

GGW adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en burgers over gebiedsontwikkeling en verduurzamen van bestaande bouw. GGW is expert op het gebied van de nieuwste technieken en methoden. Wij adviseren onder meer over projectontwikkeling, erkende technische oplossingen (ETO) voor de bouw, wet- en regelgeving, subsidies, en partners. Wij leggen contacten met onderwijs, financiers en bouwers. Met onze multidisciplinaire aanpak ondersteunen we onze klanten bij het maken van de energietransitie.

Plan

Projectaanpak

Bij planvorming houden gemeentes, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars rekening met allerlei aspecten tegelijk, waaronder planologie, gebruik van de meest geschikte methoden en technieken, wet- en regelgeving, subsidies/financiering, veiligheid, betaalbaarheid en sociale cohesie. GGW ondersteunt het planningsproces integraal.

Concept

Conceptontwikkeling

GGW adviseert over conceptontwikkeling voor zowel woonwijken als specifieke doelsgroepen en panden. We adviseren betrokken partijen over het combineren van functies, zoals wonen, zorg, recreatie en logistiek. Onze adviezen helpen bouwconcepten te realiseren, die invulling geven aan de behoeftes van alle betrokken partijen tegelijk

Ontwerp

Bouwadvies

Wij adviseren onze doelgroepen over de optimale bouwwijze van panden, maar ook over planologie, ruimtelijke en landschapsinrichting, architectuur, energie , wegen en andere infrastructuur. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste kennis over duurzaam bouwen, actuele financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving.

Realisatie

Bouwondersteuning

Tijdens de bouwfase adviseert GGW over concrete bouwactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de bouwlocatie, prefabrikage van bouwelementen, inkoop van duurzame materialen en installaties, veiligheid, logistiek en oplevering. Zo ondersteunen we een effici├źnte bouw en maken we handhaving gemakkelijk.

Gebruik

Technisch advies

GGW adviseert zowel bouwers, leveranciers als gebruikers over energiezuinige technieken die het gebruiksgemak en -comfort vergroten en tegelijk de Total Cost of Ownership minimaliseren. Ons streven is betaalbare woningen te generen die minimale aandacht nodig hebben en energie opleveren. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar als alle kosten worden doorberekend ook goedkoper dan traditionele bouw.

Onderhoud

Onderhoudsadvies

Wij adviseren gebruikers, bouwers en leveranciers over onderhoudsvrij bouwen. Wij streven naar het opleveren van woningen en installaties, die minimaal 25 jaar probleemloos te gebruiken zijn. In princpe streven wij naar onderhoudsvrij wonen, maar als dat toch nodig is, moet dit eenvoudig en tegen minimale kosten uitvoerbaar zijn.

Zoekt u als gemeente, woningcorporatie of projectontwikkelaar naar advies over ├ęcht duurzaam bouwen?