Onze aanpak

Praktisch circulair model

Onze aanpak ondersteunen we met een praktisch toepasbaar circulair model. Hierbij gaan we uit van de volledige levenscyclus van alles wat we samen ontwikkelen. Of het nu technologie, een product, een project, een financieringsvorm of een opleiding is: altijd worden dezelfde fasen doorlopen:

  • Plan
  • Concept
  • Ontwerp
  • Realisatie
  • Gebruik
  • Onderhoud

Elke verandering beïnvloedt meerdere werkgebieden: een technologische doorbraak leidt tot nieuwe producten en bouwwijzen, maar bijvoorbeeld ook tot nieuwe opleidings- en financieringsvormen. Ontwikkeling vereist dus continue afstemming. Is die er niet, dan ontstaan weeffouten: vakscholen raken achter op het gebied van moderne technieken, installateurs zijn onvoldoende op de hoogte van nieuwe producten, traditionele financieringsvormen schieten te kort voor producten die zichzelf terugverdienen en minder onderhoud vergen, wetgeving die eigenlijk niet meer geschikt is voor nieuwe producten wordt niet aangepast etc.

Onze aanpak omvat de gehele levenscyclus en is multi-disciplinair: samenhangende elementen worden tegelijk aangepakt. We gebruiken hierbij het ‘levenslang leren concept’. Dit is een innovatieve en bewezen samenwerkingsvorm, die gebaseerd is op de wereld van Systems Approach (o.a. In ’t Veld en Malataux) en mede is ontwikkeld op de TU Delft. Deze innovatieve aanpak blijkt zeer succesvol voor leren werken in teamverband met meerdere disciplines tegelijk.

Projecten

Betaalbare nieuwbouw- en renovatieprojecten met een minimale Total Cost of Ownership: dat is waar Gewoon Gezond Wonen voor staat. GGW ontwikkelt en bouwt energieneutrale of -positieve woningen en kantoren, die zich kenmerken door optimaal gebruiksgenot en -gemak. Gebouwen waar mensen graag vertoeven, maar die ook nog eens weinig of geen onderhoud nodig hebben en zichzelf tijdens het gebruik terugbetalen. Dat is Gewoon Gezond Wonen!

Vrijstaande woning Almere

De eerste extreem goed geïsoleerde, energiepositieve GGW-woning met 30 jaar garantie op de zonnecellen in Almere…

Bungalow in Helvoirt

Een rolstoelvriendelijke, extreem goed geïsoleerde bungalow in Helvoirt, opgebouwd uit geprefabriceerde elementen…

Vitaliteitswoningen

Binnenkort verschijnen de eerste vitaliteitswoningen van Gewoon Gezond Wonen. Deze gezonde kleine, maar fijne hofjeswoningen zijn…

Meer weten? Of op zoek naar expertkennis?