Verminderen verbruik
Verduurzaming van woningen gaat niet alleen over het inbouwen van gasloze installaties. Stap 1 van de Trias Energetica is het voorkomen van verbruik. Veel mensen en bedrijven denken dat met het isoleren van de schil hieraan al voldoende is gedaan. Maar het kan nog veel beter. Er zijn drie soorten verbruik die behoorlijk omlaag kunnen:
1. verwarming
2. warm tapwater
3. alle huishoudelijke elektrische apparaten, bijvoorbeeld de kookplaat, wasmachine, droogtrommel en verlichting.

Verwarming
Aan het verminderen van de warmtebehoefte gaat goed isoleren van de woning vooraf. Zodra dat is gerealiseerd, is een efficiëntere en goedkopere verwarming aan de beurt. Op dit moment worden vooral stadsverwarming en warmtepompen gepromoot, beide met flinke subsidies.
GGW kiest voor infraroodverwarming: onderhoudsvrij, relatief lage investering, minder verbruik en plaatselijk in te regelen. GGW is ervan overtuigd dat de Total Costs of Ownership beduidend lager zijn dan die van de alternatieve verwarmingsmogelijkheden.

Warm water
Douchen en baden kost niet alleen veel energie, maar ook veel water. Er zijn alternatieven waarbij het douchewater wordt hergebruikt, waardoor zowel het energie- als het waterverbruik sterk verminderen. In een artikel in het FD stelt Rob Oudman dat het verbazingwekkend is dat voor zulke systemen geen subsidie wordt verleend. Hij pleit voor een herijking van de subsidiestromen.

Elektra
Bij een gasloze woning neemt het verbruik van elektrische energie relatief toe. Als een woning is uitgerust met zonnepanelen, bij voorkeur geïntegreerd in het dak, dus in plaats van pannen (Building Integrated Photo Voltaic, BIPV), dan nog moet voor de berekening van de EPC worden uitgegaan van de huidige energiemix. Dat is vreemd, omdat de woning zelf duurzame energie opwekt en dus geen (substantieel) gebruik maakt van fossiele energie.
GGW pleit ervoor dat voor een zelfvoorzienende, energiepositieve woning, die wel nog van het grid gebruikt maakt zolang er geen goede opslagmogelijkheden voorhanden zijn, een veel groter deel van het verbruik wordt gelabeld als duurzaam.

Trias Energetica
GGW zet niet alleen in op slimme en duurzame installaties, maar juist ook op het verminderen van het verbruik. Goed en simpel isoleren, slim verwarmen, minder verbruiken, dat is waar het bij Goed Gezond Wonen om draait.