Bijeenkomst over financiering
Op 9 maart hield GGW Consortium een bijeenkomst met bankiers en investeerders over de mogelijke financiering van projecten door binnenlandse en buitenlandse investeerders. Verschillende wegen zijn denkbaar, waarbij werd aangegeven dat de risico/rendementsverhouding bepalend is voor het type investeerder dat je wilt aantrekken. In de huidige markt zijn kleinere rendementen al interessant vanwege het overschot aan liquiditeiten die hun weg moeten vinden in investeringen.

Prachtige ambiance
Landgoed Duinlust was de indrukwekkende locatie voor deze sessie. Met uitzicht over de tuin, lichtte Rik van Oorschot de ontwikkelingen van de afgelopen maand toe. De organisatie komt nu snel op poten, waarbij de uitgangspunten overeind blijven: het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving door verticale integratie van het gehele bouwproces, inclusief opleidingen.

Resultaten bijeenkomst
Conclusie van de bijeenkomst was dat we verschillende lopende projecten die we als test in kunnen brengen, beschrijven als propositie voor een financier. De bankiers beoordelen de propositie als are het een echte casus en geven terug hoe en door wie het gefinancierd zou kunnen worden.