Druk bezochte startbijeenkomst
Op 15 januari vond de startbijeenkomst plaats van Gewoon Gezond Wonen GGW. Tijdens de bijeenkomst is aan belangstellenden, waaronder financiers en medewerkers, een uitleg gegeven van de opzet van de organisatie en de visie van de initiatiefnemers. Na een introductie van de direct betrokken medewerkers, bestuursleden en leden van de Raad van Advies, gaf Rik van Oorschot uitleg over de achtergrond en de organisatie van GGW.

Geslaagde bijeenkomst GGW
Tijdens de geanimeerde bijeenkomst in de Witte Bergen in Hilversum, werden de doelstellingen en de organisatie toegelicht en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De ambities zijn hoog en het ijzersterke netwerk biedt tal van mogelijkheden. Het bestuur, bestaande uit Jeroen Bartels, Rik van Oorschot en Martin La Croix heeft er alle vertrouwen in dat GGW een vliegende start gaat maken.

Ook tijdens de lunch werd verder kennisgemaakt en werden contacten gelegd. Door de deelnemers werd meegegeven aan het bestuur dat de missie en visie volkomen helder dienen te zijn en dat de sales pitch compleet moet zijn met een kostprijs van de beoogde woningen, aantal, dichtheid en het segment huurders waarop gemikt wordt.

Huurmarkt boven de sociale huurgrens
Het punt dat er voor een grote groep starters geen betaalbare woningen beschikbaar zijn omdat ze een inkomen hebben boven de grens voor sociale huur maar de huren in de vrije sector veel te hoog zijn, werd onderschreven. Dat is een mogelijke niche voor GGW.